Polityka  prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Anny Suchowackiej poprzez stronę www.suchowacka.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Anna Suchowacka prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Stefana Batorego 108E/2, 65-735 Zielona Góra, NIP: 9291717918, REGON: 387388754.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pkt. 6.].
 6. Pliki cookies
  1. Podczas przeglądania strony internetowej www.suchowacka.pl przez jej użytkowników gromadzimy niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
  2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkowniku, służące do poprawy wygody korzystania ze strony internetowej.
  3. Korzystanie ze strony internetowej www.suchowacka.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
  4. W celu monitorowania strony internetowej www.suchowacka.pl możemy korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Pliki śledzące cookies można wyłączyć za pomocą przeglądarki internetowej.
 7. Strona internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez klienta.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu podjęcia kontaktu informacyjnego.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy prawo do zmiany w polityce prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.
 14. Zasady zawarte w Polityce prywatności odnoszą się do informacji osobistej (danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów prawa) pobranej przez nas w trybie online oraz z komunikacji przez strony internetowe, e-mail oraz inne narzędzia w trybie online. Zasady te nie stosują się do informacji pobranych z innych zasobów.
 15. Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem (spyware, adware) oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe. Należy też pamiętać, że bez odpowiednich środków ostrożności (np. właściwa konfiguracja przeglądarki, aktualne oprogramowanie antywirusowe, osobista zapora internetowa firewall, nieinstalowanie oprogramowania pochodzącego z wątpliwych źródeł) istnieje ryzyko, że używane dane mogą być ujawnione osobom trzecim.
 16. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z niniejszej strony.