Hala produkcyjna, magazyny, chłodnie, biura, hotel

Czarnowice, Lubuskie

22 889 923 zł

5300 m2 - 4318 PLN/m2

Numer oferty

3/14248/OHS

brak
Pokoje
brak
Łazienka
brak
Garaż
5300 m2
Powierzchnia
brak
Rok budowy

Opis nieruchomości

 Poniżej informacje w języku angielskim | Below you will find information in English 
Więcej zdjęć dostępnych na stronie: www. suchowacka .pl | More photos available at: www. suchowacka .pl

Przedstawiam Państwu NA SPRZEDAŻ wyjątkową nieruchomość – halę produkcyjną / magazynową, z chłodniami i mroźnią, budynkiem biurowym oraz dwoma hotelami pracowniczymi o łącznej powierzchni ok. 5300 m2 usytuowaną na dwóch działkach o powierzchni 5,28 ha.

Nieruchomość położona jest w świetnej lokalizacji, zaledwie 8km od granicy polsko-niemieckiej, w miejscowości Czarnowice, koło Gubina, woj. lubuskie. Bliskość głównych dróg i autostrad umożliwia sprawną logistykę dostaw zarówno w Polsce, jak i w Europie (1h do Zielonej Góry, 2h do Berlina, 10h do Rotterdamu, 12h do Paryża).
 
Na jednej działce posadowione są:
1. HALA PRODUKCYJNA, obiekt 2-kondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, wybudowany w 1990 roku, zaadaptowany do procesów produkcyjnych realizowanych w obiekcie. Hala o wymiarach 48,0 x 72,0 i wysokości 6,0 – 3,3m w konstrukcji stalowej szkieletowej, głównym ustrojem nośnym są stalowe ramy oparte na trzech słupach w rozstawie 6,0m, zamocowane przegubowo w fundamentach. Budynek pokryty jest dachem dwuspadowym wykonanym z płyt warstwowych Izopanel typu IzoRoof o grubości 6cm. Na terenie obiektu znajdują się 22 chłodnice.

Układ obiekt:
– 1 piętro: jadalnia, szatnie, umywalnie, pralnia, pokój szkoleń, magazyn BHP.
– Parter: część produkcyjna – spedycja, magazyny, pomieszczenia specjalne, mroźnia.
– W obiekcie znajdują się dwa doki: załadunkowy i wyładunkowy.
Powierzchnia: 3740,80m2.

2. BUDYNEK BIUROWY rozbudowany i zmodernizowany w 2014r. Budynek wykonany w konstrukcji stalowej, dach konstrukcji stalowej z lekką izolacją. Posadzki w pomieszczeniach wykończone panelami drewnopodobnymi, a w pomieszczeniach mokrych i korytarzu terakota. Budynek wyposażony w instalacje wod-kan, elektryczne, co, wentylacyjne i klimatyzację.

Układ budynku biurowego:
– 2 duże reprezentacyjne gabinety, 5 osobnych pomieszczeń, 1 duże pomieszczenie typu open space – biura w otwartej przestrzeni, pomieszczenia gospodarcze, sala konferencyjna, 4 toalety, 2 kuchnie.
– Budynek biurowy jest w pełni wyposażony.
Powierzchnia: 412m2.
 
3. Inne nieruchomości na działce:
– portiernia,
– budynek maszynowni ekologicznej, 
– kotłownia kontenerowa parowa,
– hala namiotowa (o konstrukcji stalowej, o pow. 232,80m2),
– warsztat naprawczy z zapleczem socjalnym i magazynami.

Cała nieruchomość ogrodzona panelami oraz siatką. Nawierzchnia placy i dróg dojazdowych wykonana jest z kostki brukowanej. Zakład oświetlony jest 21 lampami oświetleniowymi sodowymi i ledowymi wraz z osprzętem. Przy obiekcie znajduje się wiele miejsc parkingowych.

Na drugiej, sąsiedniej działce, posadowione są DWA HOTELE PRACOWNICZE.
Hotele pracownicze wybudowane w 2015 roku, parterowe, niepodpiwniczone, wykonane w konstrukcji murowanej pełnej. Wyposażone w instalacje wod-kan, co, elektryczną. Zasilane w ciepło z oddzielnej kotłowni gazowej.

Układ hoteli:
– hotel nr 1 o powierzchni użytkowej 401,03m2 oraz hotel nr 2 o powierzchni użytkowej 373,61m2,
– pokoje wieloosobowe, łazienki, toalety, kuchnia, pomieszczenie socjalne. Hotele w pełni wyposażone.
– Hotele pomieszczą razem 60 osób.
 
MEDIA:
– własne ujęcie wody (2 studnie),
– sieć wodociągowa,
– prąd (własny agregat prądotwórczy, stacja transformatorowa),
– chłodnia na powierzchni 3700m2 (temp. 0-4st).
– gaz (ogrzewanie gazowe, 1 kocioł),
– podczyszczalnia ścieków.
Cały kompleks budynków jest monitorowany.
 
Cena nieruchomości jest ceną brutto, obejmuje pełne wyposażenie, z wyłączeniem maszyn produkcyjnych. Obiekt funkcjonował wcześniej jako zakład spożywczy.
Wykonany operat szacunkowy. Serdecznie zapraszam do składania propozycji zakupu nieruchomości.
Istnieje możliwość wynajęcia całego obiektu wraz z hotelami pracowniczymi.

Konstrukcja słupowa hali produkcyjnej daje możliwość indywidualnego dostosowania ścian wewnętrznych zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami (przy zakupie nieruchomości).
 
ATUTY:
– świetna lokalizacja, zaledwie 8 km od granicy polsko-niemieckiej,
– bliskość głównych dróg i autostrad umożliwia sprawną logistykę dostaw zarówno w Polsce, jak i w Europie,
– duże możliwości wykorzystania obiektu, zarówno pod względem działalności produkcyjnej, logistycznej, jak i inwestycyjnej,
– pełne wyposażenie nieruchomości, włączając w to kompleksowo urządzone biuro oraz hotele pracownicze, co sprawia, że nieruchomość jest gotowa do natychmiastowego użytkowania,
– wiele możliwości wykorzystania kompleksu, dzięki różnorodności pomieszczeń i funkcji obiektu, co stanowi atrakcyjną perspektywę dla przyszłego właściciela.

Zadzwoń i umów się na indywidualną prezentację nieruchomości! Jeśli będziesz potrzebował kredytu, sprawdzimy Twoją zdolność. Współpracujemy z innymi biurami nieruchomości.

Szczegóły oferty:
Anna Suchowacka, nr licencji pośrednika PFRN 28271, tel. 669 269 216, SUCHOWACKA NIERUCHOMOŚCI, Zielona Góra

Below you will find information in English 

I present to you FOR SALE an exceptional property – a production / storage hall, with cold stores and a freezer, an office building and two staff hotels with a total area of approximately 5300 m2 situated on two plots of land with an area of 5.28 ha.

The property is located in a great location, just 8km from the Polish-German border, in Czarnowice, near Gubin, Lubuskie Province. Its proximity to major roads and highways enables efficient logistics for deliveries both in Poland and in Europe (1 hour to Zielona Góra, 2 hours to Berlin, 10 hours to Rotterdam, 12 hours to Paris).

On one plot of land are sited:
1. PRODUCTION HALL, a 2-storey, free-standing, non-basement object, built in 1990, adapted to the production processes carried out at the facility. The hall with dimensions of 48,0 x 72,0 and a height of 6,0 – 3,3m in steel frame construction, the main load-bearing structure is a steel frame based on three columns spaced 6,0m, articulated fixed in the foundations. The building is covered with a gable roof made of 6cm thick Izopanel type IzoRoof sandwich panels. There are 22 coolers on the site.

Layout of the facility:
– 1st floor: dining room, locker rooms, washrooms, laundry, training room, health and safety warehouse.
– First floor: production part – shipping, warehouses, special rooms, freezer.
– The facility has two loading and unloading docks.
Area: 3740,80m2.

2. Office building expanded and modernized in 2014. The building is made of steel construction, steel structure roof with light insulation. Floors in the rooms finished with wood-like panels, and terra cotta in the wet rooms and corridor. The building is equipped with plumbing, electrical, central heating, ventilation and air conditioning systems.

Layout of the office building:
– 2 large representative offices, 5 separate rooms, 1 large open space – open space offices, utility rooms, conference room, 4 toilets, 2 kitchens.
– The office building is fully equipped.
Area: 412m2.

3. Other properties on the plot:
– gatehouse,
– environmental engine room building,
– container steam boiler house,
– tent hall (with a steel structure, with an area of 232.80m2),
– repair workshop with social facilities and warehouses.

The entire property is fenced with panels and mesh. The surface of the yards and access roads is made of cobblestone. The plant is illuminated by 21 sodium and led lighting lamps with fittings. There are many parking spaces at the facility.

On the second, adjacent plot, TWO WORKERS’ HOTELS are sited.
Workers’ hotels built in 2015, one-story, without basement, made in solid brick construction. Equipped with plumbing, co, electrical systems. Supplied with heat from a separate gas boiler room.

Hotel layout:
– hotel No. 1 with a floor area of 401.03m2 and hotel No. 2 with a floor area of 373.61m2,
– multi-bed rooms, bathrooms, toilets, kitchen, social room. Hotels fully equipped.
– The hotels will accommodate a total of 60 people.

MEDIA:
– own water intake (2 wells),
– water supply network,
– electricity (own generator, transformer station),
– cold storage on an area of 3700m2 (temp. 0-4st).
– Gas (gas heating, 1 boiler),
– sewage treatment plant.
The entire building complex is monitored.
 
The price of the property is gross, includes full equipment, excluding production machinery. The property previously operated as a food plant.
An appraisal survey has been carried out. You are cordially invited to submit proposals for the purchase of the property.
There is a possibility of renting the entire facility together with employee hotels.

The column structure of the production hall allows for individual adjustment of the internal walls according to your preferences and needs (when purchasing real estate).
 
ATTRIBUTES:
– great location, only 8 km from the Polish-German border,
– proximity to major roads and highways enables efficient logistics for deliveries both in Poland and in Europe,
– full equipment of the property, including a comprehensively furnished office and employee hotels, which makes the property ready for immediate use,
– multiple possibilities for the use of the complex, thanks to the variety of rooms and functions of the facility, which is an attractive prospect for the future owner.

Call and arrange a personalized presentation of the property! If you need a loan, we will check your ability. We cooperate with other real estate offices.

Offer details:
Anna Suchowacka, broker license number PFRN 28271, phone + 48 669 269 216, SUCHOWACKA NIERUCHOMOŚCI, Zielona Góra

Dane szczegółowe

Rynek Wtórny
Numer oferty 3/14248/OHS
Cena 22 889 923.00 PLN
Cena za m2 4 318.00 PLN/m2
Powierzchnia 5300 m2
Działka 52800 m2
Droga dojazdowa Asfaltowa

Dostępne w okolicy

Wideo